21 Aralık 2022 Çarşamba tarih ve 3028 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

21 Aralık 2022 Çarşamba tarih ve 3028 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Esenboğa Havalimanı ihalesini 475 milyon avro teklifi ile TAV kazandı. TAV Esenboğa’ya 300 milyon avro yatırım yapacak BKZ Sayfa 14 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 14-16

– 20 Aralık 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyon TL‘yi geçen 91 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 20 Aralık 2022 Salı günü, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 1000 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 60’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kars 500 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 26 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-37

– 20 Aralık 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 38

– 20 Aralık 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 39-47 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 20 Aralık 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 5 Bölge Md Mersin pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 29 Kasım 2022 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Toprakkale-İskenderun Yolu km: 112+790-121+000 İle km:124+150-132+700 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve BSK Üstyapı Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 881 milyon 16 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 794 milyon 719 bin TL. bedelle SNH İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 14 Aralık 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 14 Aralık 2022 tarihinde başlandı ve işin 11 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 51 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 31 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 49-55

– 20 Aralık 2022 Salı günü İstanbul Büyükşehir Yapı İşl Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Üsküdar Küçüksu Mahallesi Kapalı Spor Salonu 2. Tamamlama İnşaatı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 223 milyon 562 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 4 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 13,40 tenzilat (Kırım) ve 193 milyon 611 bin TL fiyatla MEK TEK YAPI+MUSTAFA ÖZTÜRK’den geldi. BKZ Sayfa 60 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 818 milyon TL’yi geçen toplam 10 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 57-61

– 20 Aralık 2022 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 62

Ankara 21 Aralık 2022 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3028
Günlük Taahhüt Haber 21 Aralık 2022 Çarşamba tarih ve 3028 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 21 Aralık 2022 Çarşamba tarih ve 3028 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

20 Aralık 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyon TL‘yi geçen 91 adet ihale duyurusu yayınlandı.