21 Eylül 2022 Çarşamba tarih ve 2963 sayılı Taahhüt Haber Aboneleri için yayınlandı

21 Eylül 2022 Çarşamba tarih ve 2963 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

TürkTraktör’den Ekonpar projesi ile ekonomik ve doğa dostu bir adım BKZ Sayfa 15 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 15-17

20 Eylül 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 4 milyon TL ‘yi geçen 93 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 18-20

20 Eylül 2022 Salı günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 60’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, İlimtepe Mevkii 1 Etap 496 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 27 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-37

20 Eylül 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 38

20 Eylül 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 39-46 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

20 Eylül 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 7 Bölge Md Samsun pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 31 Ağustos 2022 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği İslamdağ – Korgan İl Yolu km = 1+530-3+015 ve km = 13+300- 16+560 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları , Köprü ve Üstyapı İşleri (TY-BSK) ve Muhtelif Kesimlerde Heyelan Islahı Yapılması işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 441 milyon 170 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 369 milyon TL. bedelle HIZIR İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 13 Eylül 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 15 Eylül 2022 tarihinde başlandı ve işin 6 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 50 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’ye yaklaşan 46 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 48-57

20 Eylül 2022 Salı günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 550 milyon TL’yi geçen toplam 18 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 59-65

20 Eylül 2022 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 66

Ankara 21 Eylül 2022 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2963
Günlük Taahhüt Haber 21 Eylül 2022 Çarşamba tarih ve 2963 sayılı nüshasının ön kapağı

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


ÖZET

20 Eylül 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 4 milyon TL ‘yi geçen 93 adet ihale duyurusu yayınlandı.