21 Mayıs 2021 Cuma tarih ve 2630 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

21 Mayıs 2021 Cuma tarih ve 2630 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 20 Mayıs 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 400 milyon TL ‘yi geçen 31 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 20 Mayıs 2021 Perşembe günü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü, 700 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Eskişehir 1500 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 17 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-21
  • 20 Mayıs 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 22
  • 20 Mayıs 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 23-25 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 20 Mayıs 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 15 Şubat 2021 günü firma tekliflerini aldığı, İstanbul İli Avcılar İlçesi 4000 Kişilik Öğrenci Yurdu İle Sosyal Tesis İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 392 milyon 645 bin 210 TL olarak hesaplanan yatırımı, 282 milyon 434 bin TL. bedelle ENSAYAPI ve İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 26 Nisan 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 4 Mayıs 2021 tarihinde başlandı ve işin 15 Eylül 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’ye yaklaşan 47 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 36-42
  • 20 Mayıs 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 100 milyon TL’yi geçen toplam 10 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 44-48
  • 20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan bir Hizmet İhalesi (Etüt Proje)duyurusu özeti için BKZ Sayfa 50
  • 20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 50-51

Ankara 21 Mayıs 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2630
Günlük Taahhüt Haber 21 Mayis 2021 Cuma tarih ve 2630 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın