21 Nisan 2021 Çarşamba tarih ve 2612 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

21 Nisan 2021 Çarşamba tarih ve 2612 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 20 Nisan 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 350 milyon TL ‘yi geçen 47 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 12-14
  • 20 Nisan 2021 Salı günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 90’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Giresun Üniversitesi Morfoloji Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 19 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a,13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-25
  • 20 Nisan 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 26
  • 20 Nisan 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 27-30 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 20 Nisan 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, DSİ 26 Bölge Müdürlüğünün pazarlık usulü ile (Madde 21/b) ihale ettiğini ve 9 Nisan 2021 Cuma günü davet çıkardığı firmalardan tekliflerini aldığını bildirdiği Yusufeli Barajı ve HES Tamamlama ve MANSAP Düzenlemesi Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 1 milyar 924 milyon 625 bin 755 TL olarak açıklanan yatırımın ikmal işini, yaklaşık 1 milyar 299 milyon TL. bedelle LİMAK İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 16 Nisan 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara aynı tarihte başlandı ve yatırımın 10 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 37 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar 500 milyon TL’yi geçen 33 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve btirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 32-41
  • 20 Nisan 2021 Salı günü DSİ 7 Bölge Müdürlüğü (Samsun) 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Alpu Barajı Sulaması İkmali yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 85 milyon 565 bin 41 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 8 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul ve aynı zamanda en düşük teklif yüzde 6,80 kırım ve 79 milyon 750 bin TL fiyatla KAÇKAR İNŞAAT’dan geldi BKZ Sayfa 53 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 30 adet ve 19 Nisan 2021 Pazartesi günü yapılan 9 adet olmak üzere ve yaklaşık maliyetleri toplamı 700 milyon TL’yi geçen toplam 39 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kap ayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 43-60
  • 20 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 62-63
  • 20 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa64-65

Ankara 21 Nisan 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2612
Günlük Taahhüt Haber 21 Nisan 2021 Çarşamba tarih ve 2612 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın