21 Ocak 2022 Cuma tarih ve 2798 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

21 Ocak 2022 Cuma tarih ve 2798 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • Fiyat Farkı Kararnamesi çıkarılmasına yetki veren ilgili kanun TBMM’de kabul edildi BKZ Sayfa 8 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 8-9
  • 20 Ocak 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 150 milyon TL ‘ye yaklaşan 13 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 10
  • 20 Ocak 2022 Perşembe günü, Bilecik Gençlik Spor İl Md, 450 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı Yapımı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 13 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A ve B Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 11-13
  • 20 Ocak 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 14
  • 20 Ocak 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 15-16 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 20 Ocak 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 23 Kasım 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Elazığ İli Sivrice ve Baskil İlçelerinde 300 Adet Köy Evi ve 5 Adet Ahır İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 219 milyon 814 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 182 milyon 55 bin TL. bedelle VAROL GRUP gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 3 Ocak 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 7 Ocak 2022 tarihinde başlandı ve işin 3 Eylül 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 21 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 350 milyon TL’ye yaklaşan 21 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 18-22
  • 20 Ocak 2022 Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Alibeyköy Lojistik Merkezi inşaatı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 126 milyon 118 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 3 teklifin geldiği ihalede,makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 5,82 zam ve 133 milyon 453 bin TL fiyatla BİRTAM İNŞAAT’tan geldi. BKZ Sayfa 28 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 300 milyon TL’ye yaklaşan toplam 12 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 24-28
  • 19 Ocak 2022 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, DSİ İçmesuyu Dai Bşk Ankara, 26 Şubat 2021 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Antalya-Karacaören 2 Barajı İçmesuyu Tesisleri ihalesine yönelik olarak YÜKSEL İNŞAAT+MAKİMSAN ASFALT’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 29 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 29-30
  • 20 Ocak 2022 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 32
  • 20 Ocak 2022 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 33

Ankara 21 Ocak 2022 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2798
Günlük Taahhüt Haber 21 Ocak 2022 Cuma tarih ve 2798 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com


AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 21 Ocak 2022 Cuma tarih ve 2798 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

20 Ocak 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 150 milyon TL ‘ye yaklaşan 13 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 10

Yorum Yapabilirsiniz...