21 Temmuz 2022 Perşembe tarih ve 2920 sayılı Taahhüt Haber Aboneleri için yayınlandı

21 Temmuz 2022 Perşembe tarih ve 2920 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz… 

– Erdal Eren: “Meslektaşlarımız kamuya yaptığı işleri banka kredileri ile finanse etmeye çalışıyor” BKZ Sayfa 14 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 14-15

– 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL‘yi geçen 60 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 16-18

– 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 60’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 7.Etap 2.Kısım 2.Bölge 626 Adet Konut, 28 Adet Dükkan, 5 Adet Ticaret Merkezi (34 Dükkan) ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 19-28

– 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 29

– 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-34 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, İstanbul Büyükşehir Yeşil Alan Tesis Yapım Md AXVIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 20 Mayıs 202 günü firma tekliflerini aldığı, 2022 Yılı İstanbul Geneli Parkları ve Yeşil Alanlarında Yapım ve Onarım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 180 milyon 483 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 149 milyon 844 bin TL. bedelle NUR İNŞAAT+ROZAK İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 13 Haziran 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 15 Haziran 2022 tarihinde başlandı ve işin 30 Ocak 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 42 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 89 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 36-53

– 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kocaeli Büyükşehir Yapı Kontrol Dai Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İzmit İlçesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Millet Bahçesi Yapımı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 431 milyon 739 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 6 teklifin geldiği ihalede, en düşük ve makul teklif sahibi yaklaşık maliyete göre yüzde 6,19 tenzilat (Kırım) ve 405 milyon TL fiyatla ACM MÜHENDİSLİK+BETA İNŞAAT’tan geldi. BKZ Sayfa 65 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar TL’yi geçen toplam 28 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 55-65

– 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 66

Ankara 21 Temmuz 2022 Perşembe

Bilgi için 0312 438 26 41 – 42

taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2920
Günlük Taahhüt Haber 21 Temmuz 2022 Perşembe tarih ve 2920 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 21 Temmuz 2022 Perşembe tarih ve 2920 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

20 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL‘yi geçen 60 adet ihale duyurusu yayınlandı.