22 Mart 2021 Pazartesi tarih ve 2590 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

22 Mart 2021 Pazartesi tarih ve 2590 Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 19 Mart 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 700 milyon TL ‘yi geçen 53 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 19 Mart 2021 Cuma günü, DSİ 7 Bölge Müdürlüğü (Samsun) bin 100 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere AIX Grup benzer iş deneyimi aradığı, Alpu Barajı Sulaması İkmali yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-27
  • 19 Mart 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 28
  • 19 Mart 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 29-33 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 19 Mart 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin geçtiğimiz aylarda pazarlık usulü ile ihale ettiği ve sözleşmelerini imzaladığı yatırım hacimleri toplamı 1 milyar TL’ye yaklaşan ihale sonucu yayınlandı. BKZ Sayfa 51-53 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 3 milyar 175 milyon TL’yi geçen 63 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ ayfa 35-56
  • 19 Mart 2021 Cuma günü gerçekleştirilen 15 adet ve 18 Mart 2021 Perşembe günü yapılan 1 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 250 milyon TL’yi geçen toplam 16 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 58-65
  • 19 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 67
  • 19 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım /Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 68

Ankara 22 Mart 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2590
Günlük Taahhüt Haber 22 Mart 2021 Pazartesi tarih ve 2590 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın