22 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3073 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

22 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3073 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Deprem bölgesinde ‘Konteyner Kent’lerin inşaatı devam ediyor. BKZ Sayfa 14 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 14-20

– 21 Şubat 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘yi geçen 72 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 21-22

– 21 Şubat 2023 Salı günü, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 1000 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 60’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Çankırı Merkez 400 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 27 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve C Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-34

– 21 Şubat 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 35

– 21 Şubat 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 36-42 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini) – 21 Şubat 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 27 Aralık 2022 günü firma tekliflerini aldığı, Antalya Manavgat 300 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 1 milyar 72 milyon 112 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 864 milyon TL. bedelle PEKERLER İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 8 Şubat 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 17 Şubat 2023 tarihinde başlandı ve işin 16 Ocak 2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 49 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (i ale bedelleri) toplamı 2 milyar TL’yi geçen 52 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl içi kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 44-54

– 21 Şubat 2023 Salı günü DSİ 11 Bölge Md Edirne, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Dedecik Barajı Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 469 milyon 797 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 37 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 31,52 tenzilat (Kırım) ve 321 milyon 737 bin TL fiyatla HÜSAMETTİN PEKER+BERYAR İNŞAAT’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 4 teklif var. BKZ Sayfa 60 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar TL’yi geçe toplam 22 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 56-64

Ankara 22 Şubat 2023 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3073
Günlük Taahhüt Haber 22 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3073 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 22 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3073 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

21 Şubat 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘yi geçen 72 adet ihale duyurusu yayınlandı.