23 Ağustos 2021 Pazartesi tarih ve 2691 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

23 Ağustos 2021 Pazartesi tarih ve 2691 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • HİDROMEK Mermer Sektörüyle 26’ncı MARBLE İzmir Fuarında buluşuyor. Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 11-12
  • 20 Ağustos 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 275 milyon TL ‘ye yaklaşan 28 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 20 Ağustos 2021 Cuma günü, DSİ Atıksu Dairesi Başkanlığı, 730 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AXI Grup (Arıtma Tesisleri) benzer iş deneyimi aradığı, Kars İli Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri Yapımı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-22
  • 20 Ağustos 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iki iptal ilanı için BKZ Sayfa 23
  • 20 Ağustos 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 24-26(Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 20 Ağustos 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin AIX Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü firma tekliflerini aldığı, Konya Ovası 1-2-3 Sulamaları İkmal İnşaatı İşi yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 183 milyon 798 bin 316 lira 56 kuruş olan yatırımı, yaklaşık 138 milyon 827 bin 700 TL bedelle EVERESTMADENCİLİK gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 9 Hazuran 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 18 Haziran 2021 tarihinde başlandı ve işin 7 Haziran 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 30 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar 400 milyon TL’yi geçen 57 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalmalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 28-39
  • 20 Ağustos 2021 Cuma günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kırıkkale İli Merkez İlçesi Yuva Mahallesi 927 Adet Konut, 3 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu ve 2 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi yapım işii ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 91 milyon 428 bin 358 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 10 teklifin geldiği ihalede makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 17,24 tenzilat (Kırım) ve 75 milyon 665 bin TL fiyatla KARAKOÇ TOPLU KONUT’tan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. BKZ Sayfa 43 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 225 milyon TL’ye yaklaşan toplam 8 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yr aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 41-44
  • 20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 46

Ankara 23 Ağustos 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2691
Günlük Taahhüt Haber 23 Agustos 2021 Pazartesi tarih ve 2691 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın