23 Kasım 2021 Salı tarih ve 2755 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

23 Kasım 2021 Salı tarih ve 2755 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 22 Kasım 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 275 milyon TL ‘yi geçen 58 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 22 Kasım 2021 Pazartesi günü, Sağlık Bakanlığı (Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü), bin günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Bingöl 500 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-25
  • 22 Kasım 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 26
  • 22 Kasım 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 27-31- (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 22 Kasım 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Pendik Belediyesinin BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 11 Ekim 2021 Pazartesi günü firma tekliflerini aldığı, Pendik Belediyesi Ana Hizmet Binası ve Bahçelievler Mahallesi Meydan Altı Katlı Otopark Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 173 milyon 81 bin 376 TL. olan yatırımı, 136 milyon 250 bin TL. bedelle LİVANEL TURİZM+SİBA İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 10 Kasım 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 16 Kasım 2021tarihinde başlandı ve işin 24 Nisan 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 36 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 375 milyon TL’ye yaklaşan 33 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin
    ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 33-40
  • 22 Kasım 2021 Pazartesi günü Adalet Bakanlığı 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kütahya Adalet Binası Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 123 milyon 632 bin 393 TL bin TL olarak açıklanan ve 9 teklifin geldiği ihalede, makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 19,12 tenzilat (Kırım) ve 100 milyon TL fiyatla ELEKTROTEK YAPI TEKNİK’den geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. . BKZ Sayfa 45 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 10 Adet ve 19 Kasım 2021 günü yapılan bir adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 250 milyon TL’yi geçen toplam 11 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 42-46
  • 22 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 48

Ankara 23 Kasım 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2755
Günlük Taahhüt Haber 23 Kasım 2021 Salı tarih ve 2755 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın