24 Haziran 2021 Perşembe tarih ve 2654 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

24 Haziran 2021 Perşembe tarih ve 2654 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 23 Haziran 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL’ye yaklaşan 71 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-14
  • 23 Haziran 2021 Çarşamba günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Yeşil Alan Tesis Yapım Müdürlüğü), 35 0 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AXVIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul Geneli Parkları, Yeşil Alanları ve Kamu Bahçelerinde Yapım, Onarım ve Tadilat İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 19-20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-28
  • 23 Haziran 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 29
  • 23 Haziran 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-36 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 23 Haziran 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 1 Nisan 2021 günü firma tekliflerini aldığı, İstanbul İli Esenler İlçesi Oruçreis Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 277 Adet Konut ve 35 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 133 milyon 13 bin 165 TL. olan yatırımı 98 milyon 118 bin TL. bedelle SAĞIR KARDEŞLER+ERPAŞ YAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 7 Haziran 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 16 Haziran 2021 tarihinde başlandı ve işin 17 Aralık 2022 arihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 48 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 725 milyon TL’yi geçen 63 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer lan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 38-55
  • 23 Haziran 2021 Çarşamba günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Iğdır İli Merkez İlçesi Karaağaç Mahallesi 337 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkânlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 109 milyon 715 bin 450 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 14 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 23,67 tenzilat (Kırım) ve 83 milyon 743 bin TL fiyatla ÖZGÜLER YAPI+SELER TAAHHÜT’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel bir teklif var.BKZ Sayfa 62 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 475 milyon TL’yi geçen toplam 17 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 57-64

Ankara 24 Haziran 2021 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2654
Günlük Taahhüt Haber 24 Haziran 2021 Persembe tarih ve 2654 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın