24 Mart 2021 Çarşamba tarih ve 2592 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

24 Mart 2021 Çarşamba tarih ve 2592 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 23 Mart 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 425 milyon TL ‘yi geçen 58 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 23 Mart 2021 Salı günü, TOKİ, 650 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Muhittin Mahallesi 2. Etap 317 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-27
  • 23 Mart 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 28
  • 23 Mart 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 29-34 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 23 Mart 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği ve 6 Ekim 2020 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi I Etap İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 267 milyon 64 bin 711 TL. olan yatırımı 240 milyon TL. bedelle ATR YAPI PROJE gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 16 Ekim 2020 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 21 Ekim 2020 tarihinde başlandı ve iş 12 Haziran 2022 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 47 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar 150 milyon TL’ye yaklaşan 40 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 35-48
  • 23 Mart 2021 Salı günü DSİ İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçmesuyu Tesisleri İkmali yapım iş ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 149 milyon 995 bin 187 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 5 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yüzde 20,47 tenzilat( kırım) ve 119 milyon 286 bin 500 TL fiyatla DEMARS İNŞAAT+ERGEZEN İNŞAAT’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel ve fakat hatalı teklif verdiği anlaşılan 1 teklif var.BKZ Sayfa 50 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 17 ve 22 Mart 2021 Pazartesi günü yapılan 5 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 450 milyon TL’yi geçen toplam 22 adet A B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedellri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 50-59
  • 23 Mart 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 61-62
  • 23 Mart 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 63-64

Ankara 24 Mart 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2592
Günlük Taahhüt Haber 24 Mart 2021 Çarşamba tarih ve 2592 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın