25 Ekim 2021 Pazartesi tarih ve 2735 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

25 Ekim 2021 Pazartesi tarih ve 2735 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 22 Ekim 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 500 milyon TL ‘yi geçen 57 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 22 Ekim 2021 Cuma günü, TC Adalet Bakanlığı Dst Hiz Dai Bşk, 700 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kütahya Adalet Binası Yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17 – 28
  • 22 Ekim 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 29
  • 22 Ekim 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-34 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 22 Ekim 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TEİAŞ’ın DVI Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 29 Aralık 2015 günü firma tekliflerini aldığı,H.434 Ref 400 kV (~53 km) 2x3B 1272MCM İletkenli Kastamonu Adı : 380 – Bartın OSB 1 Kısım (DR1–138 Arası) EİH, 400 kV (~53,6 km) Kastamonu 380 – Bartın OSB 2 Kısım (DR139–274 Arası) EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 283 milyon 587 bin 345 TL. olan yatırımı, yaklaşık 283 milyon 587 bin TL. bedelle MİTAŞ ENERJİ gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 19 Ekim 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 4 Mabıl .2021 tarihinde başlanacak ve işin 30 Ekim 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 700 milyon TL’yi geçen 31 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 36-43
  • 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 50 milyon TL’yi geçen 6 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 45-48
  • 22 Ekim 2021 Cuma günü Konyaaltı Belediyesinin yayınlıdığı bir Hizmet İhalesi ( Etüt Proje ) duyurusu özetii için BKZ Sayfa 50
  • 22 Ekim 2021 Cuma günü yayınlanan 2 Hizmet İhalebi ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) sonucu ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 51

Ankara 25 Ekim 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2735
Günlük Taahhüt Haber 25 Ekim 2021 Pazartesi tarih ve 2735 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın