25 Haziran 2021 Cuma tarih ve 2655 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

25 Haziran 2021 Cuma tarih ve 2655 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 24 Haziran 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 200 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 55 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 12-14
  • 24 Haziran 2021 Perşembe günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü) 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere A/IV veya A/V Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul Geneli Yollarda Yağmursuyu Hattı, Baca, Izgara Yapımı ile Yağmursuyu Baca ve Izgaralarının Asfalt Kotuna Getirilmesi, Muhtelif Yerlerde Açık Kanal Yapılması yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 15 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-22
  • 24 Haziran 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 23
  • 24 Haziran 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 24-27 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 24 Haziran 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 1 Bölge Müdürlüğünün pazarılk usulü ile (Madde 21/b) 7 Mayıs 2021 Cuma günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Hayrabolu Çevre Yolu km:42+500-51+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı, Köprü İşleri ve Çeşitli İşler Yapım İşi (İdare Malı Bitüm İle) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 327 milyon 977 bin 502 TL. olarak açıklanan yatırımı, yaklaşık 262 milyon 239 bin TL bedelle MAVİYAŞAMYAPI+GELİŞİMYAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 14 Haziran 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 16 Haziran 2021 tarihinde başlandı ve işir 9 Eylül 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 37Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 750 milyon TL’ye yaklaşan 55 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 29-45
  • 24 Haziran 2021 Perşembe günü TOKİ 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Konya İli Ereğli İlçesi Orhaniye Mahallesi 396 Konut İnşaatı ve 1 Adet 4 Dükkânlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 123 milyon 785 bin 956 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 5 teklifin geldiği ihalede,makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 21,24 tenzilat (Kırım) ve 97 milyon 499 bin TL fiyatla ÖZPOLATMÜHENDİSLİK + VAREN İNŞAAT’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. BKZ Sayfa 50 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 350 milyon TL’ye yaklaşan toplam 12 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-52
  • 24 Haziran 2021 Perşembe günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Karayolları 2 Bölge Müdürlüğünün (İzmir) 30 Ocak 2018 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, (Denizli – Uşak) Ayr. – Çivril – Dinar Yolu Km: 0+000 – 37+653,74 Arası ihalesine yönelik olarak HELTAŞ İ NŞAAT’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 53 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 53-54
  • 24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanan iki hizmet ihalesi (Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 56
  • 24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 57-61

Ankara 25 Haziran 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2655
Günlük Taahhüt Haber 25 Haziran 2021 Cuma tarih ve 2655 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın