25 Mayıs 2021 Salı tarih ve 2632 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

25 Mayıs 2021 Salı tarih ve 2632 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 425 milyon TL ‘yi geçen 52 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü, TOKİ, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Siirt İli Merkez İlçesi Evren Mah 252 Adet Konut 3 Dükkânlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ve Baykan İlçesi 59 Adet Konut, 133 Dükkân, 2WC Kentsel Dönüşüm Projesi İçerisinde Bulunan Araç Yollarının Üst Yapı Düzenlemesi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-26
  • 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 27
  • 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 28-31 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün pazarlık usulü ile 6 Nisan 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Mersin AnamurAlaköprü İskan Yerleşkesi 3. Etap Tarımsal Araziler Oluşturulması Yapım İşi Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 188 milyon 923 bin 276 TL olarak açıklanan yatırımı, yaklaşık 187 milyon bedelle ÖZCOŞKUN YAPI MİMARLIK gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 26 Nisan 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 5 Mayıs 2021 tarihinde başlandı ve iş 25 Aralık 2022 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 42 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 550 milyon TL’yi geçen 60 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 33-48
  • 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü TOKİ 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Bursa İli Yıldırım İlçesi Mevlana Mah Kentsel Dönüşüm Projesi 7 Etap 644 Adet Konut ve 177 adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 259 milyon 903 bin 782 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 11 teklifin geldiği ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif yüzde 23,15 kırım ve 199 milyon 727 bin TL fiyatla PİLON YAPI+FY FER YAPI’dan geldi. Yatırımın inşaatının adı geçen ortak girişime ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 54 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 500 milyon TL’yi geçen toplam 17 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer alığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 50-56
  • 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 58
  • 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 59-60

Ankara 25 Mayıs 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2632
Günlük Taahhüt Haber 25 Mayıs Salı tarih ve 2632 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın