25 Mayıs 2022 Çarşamba tarih ve 2882 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

25 Mayıs 2022 Çarşamba tarih ve 2882 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz… 

– EMLAK KONUT Firüzköy 1 Etap 1 Kısım ASKGP ihalesi 1’inci oturumu ön yeterlik başvurularını topladı ve aynı gün Antalya Aksu 1 Etap ihalesi için ilana çıktı BKZ Sayfa 13 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 13-14

– 24 Mayıs 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 900 milyon TL ‘yi geçen 69 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-18

– 24 Mayıs 2022 Salı günü, Ankara Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk, 510 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Diyanet Camii ve Katlı Dolmuş Otoparkı Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 25 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 19-30

– 24 Mayıs 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 31

– 24 Mayıs 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 32-37 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini) 

– 24 Mayıs 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Diyarbakır Valiliği Yat İzl Koor Bşk 1 Nisan 2022 günü pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği Diyarbakır İli Sur İlçesi Yiğitçavuş Mahallesi 7567 Ada 32 Nolu Parselde 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 207 milyon 83 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 234 milyon TL. bedelle CEYEN İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 20 Mayıs 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 30 Mayıs 2022 tarihinde başlandı ve işin 27 Ocak 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 49 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 800 milyon TL’yi geçen 59 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalar nın yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 39-50

– 24 Mayıs 2022 Salı günü TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı H.440 Referanslı 380 kV, (~33,5) km 2x3B 1272 MCM iletkenli + 154 kV, (~15,7) km 2×1272 MCM iletkenli Çiftlikköy GIS İrtibatları EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 397 milyon 24 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 5 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 7,67 Zam ve 427 milyon 464 bin TL fiyatla ENMON ENERJİ ’den geldi. BKZ Sayfa 60 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar TL’yi geçen toplam 19 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsa an detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 52-60

Ankara 25 Mayıs 2022 Çarşamba

Bilgi için 0312 438 26 41 – 42

taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2882
Günlük Taahhüt Haber 25 Mayıs 2022 Çarşamba tarih ve 2882 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 25 Mayıs 2022 Çarşamba tarih ve 2882 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

24 Mayıs 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 900 milyon TL ‘yi geçen 69 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-18