25 Temmuz 2022 Pazartesi tarih ve 2922 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

25 Temmuz 2022 Pazartesi tarih ve 2922 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz… 

– EMLAK KONUT Ümraniye Inkılap ASKGP İhalesinde en yüksek teklif KİLER GYO + BİSKON YAPI’dan geldi BKZ Sayfa 17 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 17-18

– 22 Temmuz 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 600 milyon TL ‘yi geçen 83 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-22

– 22 Temmuz 2022 Cuma günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 5000 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı,Sinop İli Durağan İlçesi 177 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 27 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-35

– 22 Temmuz 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 36

– 22 Temmuz 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 37-43 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 22 Temmuz 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, İstanbul Büyükşehir Anadolu Yaka Yol Bakım Onarım Md AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 30 Mayıs 2022 günü firma tekliflerini aldığı,İstanbul Genelindeki Yollarda Kullanılmak Üzere Mamul Asfalt ve Yapıştırıcı Malzeme Temini, Nakli ve Serimi İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 1 milyar 211 milyon 108 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 1 milyar 243 milyon 560 bin TL. bedelle İSTANBUL ASFALT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 7 Temmuz 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 120 Temmuz 2022 tarihinde başlandı ve işin 10 Ocak 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 47 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 2 milyarTL’yi geçen 73 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bit rdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 45-60

– 22 Temmuz 2022 Cuma günü Karayolları 2 Bölge Md İzmir, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İzmir – Aydın Otoyolu (km: 35+000 – 71+000 Arası) ve Bağlantı Yollarında Büyük Üstyapı İyileştirme ve Üstyapı Teşkili İşi (İdare Malı Bitüm İle) Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 162 milyon 12 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 16 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 24,24 tenzilat (Kırım) ve 122 milyon 744 bin TL fiyatla EGE ALTYAPI+AÇIKALIN ALTYAPI’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 6 teklif var.BKZ Sayfa 62 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 17 adet 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılan 5 adet olmak üzere ve yaklaşık maliyetleri toplamı 700 milyon TL’ye yaklaşan toplam 23 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 62-71

– 22 Temmuz 2022 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 72-73

Ankara 25 Temmuz 2022 Pazartesi

taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2922
Günlük Taahhüt Haber 25 Temmuz 2022 Pazartesi tarih ve 2922 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 25 Temmuz 2022 Pazartesi tarih ve 2922 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

22 Temmuz 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 600 milyon TL ‘yi geçen 83 adet ihale duyurusu yayınlandı.