26 Mayıs 2021 Çarşamba tarih ve 2633 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

26 Mayıs 2021 Çarşamba tarih ve 2633 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 25 Mayıs 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 375 milyon TL ‘yi geçen 60 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 25 Mayıs 2021 Salı günü, Samsun Büyükşehir SASKİ, 800 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’sinden az olmamak üzere AXI Grup benzer iş deneyimi aradığı, Samsun İli Selahattin Ereren 2 Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 19-20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-26
  • 25 Mayıs 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 27
  • 25 Mayıs 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 28-33 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 25 Mayıs 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Diyarbakır Büyküşehir Belediyesinin AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 8 Nisan 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Kayapınar, Sur ve Merkez İlçe İmar Yollarında Yol, Kaldırım ve Aydınlatma Yapım İşi yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 161 milyon 922 bin 377 TL. olan yatırımı, yaklaşık 81 milyon 800 bin TL bedelle PROYOL İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 18 Mayıs 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 20 Mayıs 2021 tarihinde başlandı ve işin 9 Haziran 2023 tarihinde tamamlanması planlanmış. BKZ Sayfa 38-39 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 375 milyon TL’yi geçen 50 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve inirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 35-49
  • 25 Mayıs 2021 Salı günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi , 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İstanbul Anadolu Yakası Kamu Binaları Bakım, Onarım, Tadilat ve Ek Hizmet Yapıları VII. Grup İnşaatı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 105 milyon 495 bin 920 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 8 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul ve aynı zamanda en düşük teklif yüzde 26,82 kırım ve 77 milyon 200 bin TL fiyatla AYBAR İNŞAAT+YAPI GRUP’den geldi. BKZ Sayfa 56-57 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 15 adet ve 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yapılan 2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 625 milyon TL’yi geçen toplam 17 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim ranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 51-58
  • 25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 60
  • 25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 61-63

Ankara 26 Mayıs 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2633
Gunluk Taahhut Haber 26 Mayis 2021 Carsamba tarih ve 2633 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın