26 Mayıs 2023 Cuma tarih ve 3137 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

26 Mayıs 2023 Cuma tarih ve 3137 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– HİDROMEK İş Makinesi Sektörüyle ‘Conexpo 2023’te bir araya geldi BKZ Sayfa 12 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri ve 325 Mayıs 2023 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 12-16

– 25 Mayıs 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyon TL ‘yi geçen 62 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 25 Mayıs 2023 Perşembe günü, Karayolları 7 Bölge Md Samsunİ, 800 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, (Ünye – Niksar ) Ayr-Korgan İl Yolu km:0+000- 45+500 Arası İkmal İnşaatı İşi Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri(SK) ve Köprü İşleri Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-31

– 25 Mayıs 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 32

– 25 Mayıs 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 33-36 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 25 Mayıs 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, DSİ Gn Md Ankara 17 Kasım 2022 günü firma ön seçimlerinin toplandığı, Silvan Tüneli İkmali 2 Kısım Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 4 milyar 398 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 4 milyar 772 milyon TL. bedelle MAPA İNŞAAT+LİMAK İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 5 Mayıs 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 17 Mayıs 2023 tarihinde başlandı ve işin 16 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 38 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 22 milyar TL’yi geçen 59 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 38-49

– 25 Mayıs 2023 Perşembe günü DSİ Barajlar HES Dai Bşk Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kepsut Barajı Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 1 milyar 386 milyon 328 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 35 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 34,73 tenzilat (Kırım) ve 904 milyon 823 bin TL fiyatla HARBİYE İNŞAAT+SİNTAŞ TAAHHÜT’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 15 teklif var. BKZ Sayfa 55 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 2 milyar TL’yi geçen toplam 17 adet A, B ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 51-58

Ankara 26 Mayıs 2023 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3137
Günlük Taahhüt Haber 26 Mayıs 2023 Cuma tarih ve 3137 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 26 Mayıs 2023 Cuma tarih ve 3137 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

25 Mayıs 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyon TL ‘yi geçen 62 adet ihale duyurusu yayınlandı.