26 Nisan 2021 Pazartesi tarih ve 2614 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

26 Nisan 2021 Pazartesi tarih ve 2614 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 22 Nisan 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 275 milyon TL ‘yi geçen adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 22 Nisan 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan A, B, C ve D Grup ilanların 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13b3, ve 13b2 maddelerine göre (22 Nisan 2021 tarihinde hiç 13a ilan ihale duyurusu yayınlanmadı) ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-23
  • 22 Nisan 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 24
  • 22 Nisan 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 25-28 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 22 Nisan 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 140 milyon TL’yi geçen 32 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 29-37
  • 22 Nisan 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen 12 adet ve 21 Nisan 2021 Çarşamba günü yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 275 milyon TL’ye yaklaşan toplam 15 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 39-46
  • 22 Nisan 2021 Perşembe günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, DSİ 23 Bölge Müdürlüğünün 29 Ocak 2021 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Kirazlıköprü Sulaması ihalesine yönelik olarak BAYTİMUR İNŞAAT+ARK SU İNŞAAT’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 47 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-49
  • 22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 50
  • 22Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Hizmet Yatırım/Makine Kiralama /EtütProje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan)müteahhit firmaların tamamının iletişimbilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devameden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirimoranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tamlistesi için BKZSayfa 51

Ankara 26 Nisan 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2614
Günlük Taahhüt Haber 26 Nisan 2021 Pazartesi tarih ve 2614 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasini açmak/indirmek için tiklayin

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın