26 Temmuz 2021 Pazartesi tarih ve 2671 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

26 Temmuz 2021 Pazartesi tarih ve 2671 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • Bayramdan önce 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 550 milyon TL’yi geçen 136 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20
  • Bayramdan önce 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi , bin günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Buca Onat Tüneli İkmal İnşaatı ve (0+62,885 – 0+880,00) İle (3+450,00 – 4+200,00) km Arası Bağlantı Yollarının Yapılması yapım işi (2270 Metre Çift Tüp Tünel ve 1570 Metre Yol İmalatları Yapılması) için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-46
  • Bayramdan önce 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 47-48
  • Bayramdan önce 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 49-60 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • Bayramdan önce 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TCDD Genel Müdürlüğünün pazarlık usulü ile (Madde 21b) ihale ettiğini ve 4 Haziran 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Alayunt-Afyon-Konya Hat Kesiminde Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Tesisleri, Gar Tevsiatı, Yol Uzatmaları, Saydingler, Muhtelif Yerlerde Hemzemin Geçitler Yerine Alt-Üst Geçitler Yapılması ve Muhtelif Alt YapıÜst Yapı Yapım İşi Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 1 milyar 960 milyon 113 bin 699 TL. olan yatırımı, yaklaşık 1 milyar 763 milyon TL. bedelle YAPI MERKEZİ gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 13 Temmuz 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara aynı tarihte başlandı ve işin 25 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 71 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 3 milyar 425 milyon TL’yi geçen 49 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 62-77
  • Bayramdan önce 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 79

Ankara 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2671
Günlük Taahhüt Haber26 Temmuz 2021 tarih ve 2671 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın