27 Ekim 2023 Cuma tarih ve 3243 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

27 Ekim 2023 Cuma tarih ve 3243 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 26 Ekim 2023 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 12-16

– 26 Ekim 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL‘yi geçen 53 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 26 Ekim 2023 Perşembe günü, DSİ 15 Bölge GAP Bölge Md Şanlıurfa, 1200 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AVIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Mardin Depolaması 2 Kademe İnşaatı ve Pompa İstasyonu Yapımı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-29

– 26 Ekim 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 30

– 26 Ekim 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31-34 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini) – 26 Ekim 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TCDD Gn Md Ankara 4 Ekim 2023 günü pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği, Yerköy-Sivas Hattında Muhtelif Noktalarda Aşırı Yağışlara Yönelik İlave Tedbirlerin Alınması Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 528 milyon 689 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 507 milyon TL. bedelle DUYGU MÜH gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 24 Ekim 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 8 Kasım 2023 tarihinde başlanacak ve işin 3 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 39 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 2 milyar TL’ye yaklaşan 46 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 36-45

– 26 Ekim 2023 Perşembe günü Ankara Gazi Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı GÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji ve Yataklı Servis Binası İkmal ve II Kısım Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 2 milyar 252 milyon 184 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 2 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 18,91 tzam ve 2 milyar 678 milyon TL fiyatla YSE YAPI ’dan geldi. BKZ Sayfa 51 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 4 milyar TL’yi geçen toplam 16 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-53

– 25 Ekim 2023 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, DSİ Arazi Toplulaştırma TİGH Dai Bşk, 27 Temmuz 2023 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Adana Ceyhan Ovası 3 Kısım Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj Ve Tigh Projesi ihalesine yönelik olarak NEOVA İNŞAAT+METRIC YAPI’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 54 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 54-56

Ankara 27 Ekim 2023 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3244
Günlük Taahhüt Haber 27 Ekim 2023 Cuma tarih ve 3243 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 27 Ekim 2023 Cuma tarih ve 3243 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

26 Ekim 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL‘yi geçen 53 adet ihale duyurusu yayınlandı.