27 Eylül 2021 Pazartesi tarih ve 2715 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

27 Eylül 2021 Pazartesi tarih ve 2715 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 24 Eylül 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 825 milyon TL ‘ye yaklaşan 55 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 24 Eylül 2021 Cuma günü, Karayolları 6 Bölge Müdürlüğünün, bin 95 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Karayolları 6Bölge Müdürlüğü 61 Şube ( Kırşehir ), 64 Şube ( Niğde ) ve 67 Şube ( Nevşehir ) Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 17 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-27 – 24 Eylül 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 28 – 24 Eylül 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-33 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 24 Eylül 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, DSİ Genel Müdürlüğünün (İçmesuyu Dairesi Başkanlığı) AIII veya AIV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 26 Şubat 2021 Cuma günü firma tekliflerini aldığı, Antalya-Karacaören 2 Barajı İçmesuyu Tesisleri yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 699 milyon 640 bin 118 lira olan yatırımı, 617 milyon 553 bin TL bedelle UĞURSAL ELEKTRİK+ONH İNŞAAT+ATAALTYAPI İgerçekleştirecek. Sözleşmesinin 31 Ağustos 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 14 Eylül 2021 tarihinde başlandı ve işin 2 Mart 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 35 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’ye yaklaşan 47adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 35-44
  • 24 Eylül 2021 Cuma günü TOKİ 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Burçkarakuyu (Geneyik) Mevki 3 Etap 912 Adet Konut Ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 285 milyon 355 bin 336 TL bin TL olarak açıklanan ve 8 teklifin geldiği ihalede, makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 22,90 tenzilat (Kırım) ve 220 milyon TL fiyatla EPSİLON İNŞAAT’tan geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 51 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 10 adet ve 23 Eylül 2021 Perşembe günü yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 650 milyon TL’ye yaklaşan 13 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 46-52
  • 24 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 54-55

Ankara 27 Eylül 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2715
Günlük Taahhüt Haber 27 Eylül 2021 Pazartesi tarih ve 2715 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın