28 Haziran 2021 Pazartesi tarih ve 2656 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

28 Haziran 2021 Pazartesi tarih ve 2656 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 25 Haziran 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 600 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 70 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 14-16
  • 25 Haziran 2021 Cuma günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 90’inden az olmamak üzere AXVIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İzmir İli, Bergama İlçesi, Ertuğrul Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 19 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-28
  • 25 Haziran 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 29
  • 25 Haziran 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-36 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 25 Haziran 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Bölge Su Kanal İşletme Dairesinin (A) Alt Yapı İşleri III Grup Boru ve İletim Hatları İşleri veya IV Grup İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri veya IX Grup Su Yapıları benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 16 Nisan 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Gölbaşı, Bala, Haymana Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlükleri Görev Sahası İçerisinde Yapılan İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatlarının Arıza, Yenileme, Yeni imalat Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 108 milyon 272 bin 887 TL olan yatırımı, yaklaşık 77 milyon 987 bin TL bedelle BARİKLER İNŞAAT + BEYHA GIDA gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 18 Haziran 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 28 Haziran 2021 tarihinde başlandı ve işin 28 Haziran 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 38 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 500 milyon TL’yi geçen 55 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 38-53
  • 25 Haziran 2021 Cuma günü gerçekleştirilen 8 adet 24 Haziran 2021 Perşembe günü yapılan 4 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 225 milyon TL’ye yaklaşan toplam 12 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 55-61
  • 25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 63
  • 25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan 2 Hizmet İhalesi (Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 64

Ankara 28 Haziran 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2656
Günlük Taahhüt Haber 28 Haziran 2021 Pazartesi tarih ve 2656 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın