28 Nisan 2021 Çarşamba tarih ve 2616 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

28 Nisan 2021 Çarşamba tarih ve 2616 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 27 Nisan 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 600 milyon TL ‘ye yaklaşan 73 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 12-14
  • 27 Nisan 2021 Salı günü HATSU 450 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Antakya 2 Kısım Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 15 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-28
  • 27 Nisan 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iki iptal ilanı için BKZ Sayfa 29
  • 27 Nisan 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-36 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 27 Nisan 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Genel Müdürlüğünün (Program İzleme Dairesi Başkanlığı) pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 15 Mart 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Yenikent – Temelli Yolu (Enerji İletim Hatları Deplase İşleri Dahil) km: 0+000 – 39+69979 Kesiminin İkmal Yapım İşi (Pazarlık – Madde 21/b) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 374 milyon 967 bin 144 TL olarak açıklanan yatırımı, yaklaşık 299 milyon 100 bin TL bedelle ONUR TAAHHÜT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 12 Nisan 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 27 Nisan 2021 tarihinde başlandı ve işin 13 Ekim 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 45 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 750 milyon TL’yi geçen 45 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 38-51
  • 27 Nisan 2021 Salı günü TOKİ’nin 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Manisa İli, Akhisar İlçesi MedarMahallesi 327 Adet Konut ve 18 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 111 milyon 931 bin 240 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 12 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yüzde 29,15 kırım ve 79 milyon 300 bin TL fiyatla ÖZCAN ÇELİK İNŞAAT’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel tek teklif sahibi ise SERVET ALPASLAN +ALP YAPI oldu. BKZ Sayfa 56 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 500 milyon TL’yi geçen toplam 16 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kpsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 53-59
  • 27 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 61

Ankara 28 Nisan 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2616
Günlük Taahhüt Haber 28 Nisan 2021 Çarşamba tarih ve 2616 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın