28 Ocak 2022 Cuma tarih ve 2803 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

28 Ocak 2022 Cuma tarih ve 2803 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • Fiyat Farkı Kararnamesi Sektöre İlaç olmadı BKZ Sayfa 9Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 9-10
  • 27 Ocak 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 400 milyon TL ‘ye yaklaşan 28 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 27 Ocak 2022 Perşembe günü, Şanlıurfa Büyükşehir Destek Hiz Dai Bşk, 650 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kırsal alanlarda yol yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 15 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-20
  • 27 Ocak 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 21
  • 27 Ocak 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 22-24 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 27 Ocak 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 150 milyon TL’ye yaklaşan 24 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 26-31
  • 27 Ocak 2022 Perşembe günü Karayolları 3 Bölge Md Konya, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Konya – Ereğli – Ulukışla Ayr Yolu km:68+000 – 178+000 Kesiminde (Karapınar ve Ereğli Şehir Geçişleri Üstyapı Takviye İşleri Dahil) Eksik Kalan İşlerin Yapılması (İkmal) yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 245 milyon 199 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 17 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 23,64 tenzilat (Kırım) ve 187 milyon 232 bin TL fiyatla MAKİMSAN ASFALT’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 8 teklif var. BKZ Sayfa 33 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 500 milyon TL’yi geçen toplam 12 adet A Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 33-38
  • 27 Ocak 2022 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 39

Ankara 28 Ocak 2022 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2803
Günlük Taahhüt Haber 28 Ocak 2022 Cuma tarih ve 2803 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 28 Ocak 2022 Cuma tarih ve 2803 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın