28 Temmuz 2021 Çarşamba tarih ve 2673 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

28 Temmuz 2021 Çarşamba tarih ve 2673 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 27 Temmuz 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 825 milyon TL ‘yi geçen 25 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 9-12
  • 27 Temmuz 2021 Salı günü, TOKİ, 700 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi 1105 Konut, 6 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 14 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 13-17 – 27 Temmuz 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları BKZ Sayfa 18
  • 27 Temmuz 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 18-20 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 27 Temmuz 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 25 milyon TL’ye yaklaşan 8 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 22-24
  • 27 Temmuz 2021 Salı günü TEİAŞ Ticaret Dairesi Başkanlığı, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre kısmi tekliflere açık olarak ilana çıktığı 3 grup H-428 Referanslı 400 kV 2x3B 1272 MCM İletkenli Sütlüce 3-Çorlu 380 EİH; (~48,6 km) 1. Kısım (Portal- DR146 arası), (~43,3 km) 2. Kısım (DR147-DR264 arası) ve (~48,9 km) 3. Kısım (Dr265-Portal arası) EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. 3 grup işin toplam keşfi (Yaklaşık Maliyeti) kabaca 525 milyon TL olarak açıklandı. Sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ihalede sorgulanacak teklif sahibi yer almadı. Fiyat dışı unsurların tüm katılımıcılar için aynı olduğu varsayımıyla gruplara göre ihalede en düşük ve makul teklif sahipleri 1.Kısım (Portal- DR146 arası) için yaklaşık maliyete göre yüzde 1,94 tenzilat ve 209 milyon 970 bin TL. fiyatla DATEL TELLİOĞLU’dan; 2. Kısım (Dr.147-Dr.264 Arası) için yaklaşık maliyete göre yüzde 3,35 kırım ve 64 milyon 15 bin fiyatla ENMON ENERJİ’den ve 3. Kısım (Dr.265-Portal Arası) için ise yaklaşık maliyete göre yüzde 3,55 tenzilat ve 179 milyon 452 bin TL fiyatla yine ENMON ENERJİ’den geldi. Yatırımın yapım işinin adı geçen 3 firmaya ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 35-36 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 18 adet ve 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yapılan 7 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 25 milyon TL’ye yaklaşan toplam 25 adet A, B, D ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 26-36
  • 27 Temmuz 2021 Salı günü TCDD 7 Bölge Müdürlüğünün yayınladığı bir hizmet ihalesi
    (Etüt Proje) duyurusu özeti için BKZ Sayfa 38

Ankara 28 Temmuz 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2673
Günlük Taahhüt Haber 28 Temmuz 2021 Çarşamba tarih ve 2673 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın