29 Eylül 2021 Çarşamba tarih ve 2717 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

29 Eylül 2021 Çarşamba tarih ve 2717 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 28 Eylül 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 475 milyon TL ‘ye yaklaşan 44 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 28 Eylül 2021 Salı günü, TOKİ, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Yalova İli Merkez İlçesi Kazimiye Mahallesi 304 Adet Konut, 4 Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-25
  • 28 Eylül 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 26
  • 28 Eylül 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 27-30 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 28 Eylül 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 7 Bölge Müdürlüğünün AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 4 Haziran 2021 günü firma tekliflerini aldığı, (Çorum-Sungurlu) Ayr-Cemilbey – Ortaköy İl Yolu km:21+480 – 58+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı (SK) İşleri sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 195 milyon 665 bin 480 TL olan yatırımı, yaklaşık 119 milyon 806 bin TL bedelle NESCE İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 21 Eylül 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 24 Eylül 2021 tarihinde başlandı ve işin 1 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 33 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 500 milyon TL’yi geçen 58 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bdelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 32-44
  • 28 Eylül 2021 Salı günü İller Bankası (Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı), 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Mucur (Kırşehir) Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçmesuyu İnşaatı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 94 milyon 420 bin 490 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 80 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 38,21 tenzilat (Kırım) ve 58 milyon 344 bin TL fiyatla ELSAN ALTYAPI+BAYLAZ İNŞAAT’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 40 teklif var.BKZ Sayfa 46 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 200 milyon TL’yi geçen toplam 10 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 46-51
  • 28 Eylül 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 53

Ankara 29 Eylül 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2717
Günlük Taahhüt Haber 29 Eylül 2021 Çarşamba tarih ve 2717 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın