3 Aralık 2021 Cuma tarih ve 2763 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

3 Aralık 2021 Cuma tarih ve 2763 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 2 Aralık 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 525 milyon TL ‘yi geçen 39 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 2 Aralık 2021 Perşembe günü, TC Adalet Bakanlığı Dst Hiz Dai Bşk, 720 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Aydın Adalet Binası Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve C Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-22 – 2 Aralık 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 23
  • 2 Aralık 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 24-27 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 2 Aralık 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 150 milyon TL’ye yaklaşan 27 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 29-34
  • 2 Aralık 2021 Perşembe günü DSİ 6 Bölge Müdürlüğü (Adana) 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre teklif bedğelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere AIX grup benzer iş ilana çıktığı Hatay-Tahtaköprü Barajı Sulaması 1 Kısım yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 895 milyon 586 bin 726 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ancak sınır değer altında kalan teklif sahibinin olmadığı ve 6 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 6,17 tenzilat (Kırım) ve kabaca 840 milyon 300 bin TL fiyatla CEYSU İNŞAAT+BERYAR İNŞAAT’tan geldi. Yatırımın yapım işinin adı geen ortak girişime ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 37 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 8 adet ve 1 Aralık 2021 Çarşamba günü yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 1 milyar 150 milyon TL’yi geçen / yaklaşan toplam 11 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 36-40
  • 2 Aralık 2021 Perşembe günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Karayolları 13 Bölge Müdürlüğünün (Antalya) 11 Ağustos 2021 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Karayolları 133 (Alanya) Ve 135 (Isparta) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Onarım İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması İşi ihalesine yönelik olarak ALTINOVATUĞRA İNŞAAT ve ÇAĞLAR YOLYAPI’nın yaptığı iki itirazen şikayet başvurusu hakkında iki“Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 42 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 41-45
  • 2 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan bir hizmet ihalesi (Makine Kiralama ) duyurusu özeti için BKZ Sayfa 47
  • 2 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 48

Ankara 3 Aralık 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2763
Günlük Taahhüt Haber 3 Aralık 2021 Cuma tarih ve 2763 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın