3 Mart 2021 Çarşamba tarih ve 2577 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

3 Mart 2021 Çarşamba tarih ve 2577 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 2 Mart 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabac 650 milyon TL ‘yi geçen 58 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 2 Mart 2021 Salı günü, Konya Selçuklu Belediyesi , 450 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-26 – 2 Mart 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan birer iptal ve düzeltme ilanı için BKZ Sayfa 27
  • 2 Mart 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 28-32 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 2 Mart 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 7 Bölge Müdürlüğünün AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 14 Mayıs 2020 günü firma tekliflerini aldığı,Havza-Vezirköprü-Durağan (Havza-vezirköprü) Devlet Yolu Km:5+000-19+800 Arası, Km:0+400 Havza Hastane Kavşağı, Km:2+000 Çakıralan Farklı Seviyeli Kavşağı, Km:26+580 vezirköprü Hastane Kavşağı Toptes, Sanyap, Köp ve Üstyapı (BSK) İşl Yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 260 milyon 760 bin 632 TL. olan yatırımı, yaklaşık 158 milyon 454 binTL bedelle ÖREN YAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 10 Şubat 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 24 Şubat 2021 tarihinde başlandı ve işin 1 Ekim 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 34 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 415 milyon TL’yi geçen 34 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 33-43
  • 2 Mart 2021 Salı günü TOKİ 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Çorum-Sungurlu Göleti yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 179 milyon 777 bin 833 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 16 teklifin geldiği ihalede makul teklif yüzde 21,03 kırım ve 141 milyon 971 bin 725 TL fiyatla MİRAÇ-YOL’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var.BKZ Sayfa 48 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 13 adet ve 1 Mart 2021 Pazartesi günü yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 400 milyon TL’yi geçen toplam 10 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 45-51
  • 2 Mart 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 53
  • 2 Mart 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 54-55

Ankara 3 Mart 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2577
Günlük Taahhüt Haber 3 Mart 2021 Çarşamba tarih ve 2577 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın