3 Mart 2022 Perşembe tarih ve 2827 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

3 Mart 2022 Perşembe tarih ve 2827 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Bodrum İçmeler-Torba Atıksu Arıtma Tesisi ihalesini ALKATAŞ İNŞAAT kazandı BKZ Sayfa 9 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 9-10

– 2 Mart 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL‘yi geçen 62 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14

– 2 Mart 2022 Çarşamba günü, Hatay İskenderun Bld Fen İşl Md, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 100’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Stadyum Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-26

– 2 Mart 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 27

– 2 Mart 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 28-32 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 2 Mart 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 14 Ocak 2022 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yeni Hastane Binası İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 2 milyar 90 milyon 456 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 1 milyar 577 milyon TL. bedelle REC ULUSLARARASI İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 16 Şubat 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 21 Şubat 2022 tarihinde başlandı ve işin 24 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 39 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 2 milyar TL’yi geçen 22 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 34-39

– 2 Mart 2022 Çarşamba günü TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 541 Adet Konut ve 22 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 319 milyon 344 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 9 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 12,38 tenzilat (Kırım) ve 319 milyon 344 bin TL fiyatla GÜÇAR İNŞAAT’tan geldi. BKZ Sayfa 44 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 800 milyon TL’ye yaklaşan toplam 13 adet A, B ve C Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 41-47

– 2 Mart 2022 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 49

– 2 Mart 2022 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 50

Ankara 3 Mart 2022 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2827
Günlük Taahhüt Haber 3 Mart 2022 Perşembe tarih ve 2827 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

ÖZET

2 Mart 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL‘yi geçen 62 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14