3 Mart 2023 Cuma tarih ve 3080 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

3 Mart 2023 Cuma tarih ve 3080 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Murat Kurum: “12 bin 781 konutun inşaatı için sözleşmeleri imzaladık” BKZ Sayfa 13 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri ve 2 Mart 2023 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve 1 Mart 2023 ve 2 Mart 2023 günü yayınladığımız EDÜ ve EDYÜ Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 13-17

– 2 Mart 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL ‘yi geçen 38 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 18-20

– 2 Mart 2023 Perşembe günü, Konya Karatay Bld Yapı Kontrol Md, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Karatay SporMerkezi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 25 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-28

– 2 Mart 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 29

– 2 Mart 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-33 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 2 Mart 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk 31 Ocak 2023 günü pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği, Samanlı – Mordağ – Mirgesav Dağı – Gedik Tepe – Tanyolu – Alan – Mağaraönü – Çobanpınar Yolu Çobanpınar – Alan Arası km: 0+000-55+940 ve Üs Bölgesi Yolları İkmal İnşaatı Yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 1 milyar 350 milyon 147 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 1 milyar 197 milyon TL. bedelle SURES ELEKTRİK+TEKNO KANAL gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 10 Şubat 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 28 Şubat 2023 tarihinde başlandı ve işin 28 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 7 milyar TL’ye yaklaşan 47 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 35-46

– 2 Mart 2023 Perşembe günü Karayolları 9 Bölge Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Viranşehir Çevre Yolu km:0+000-13+600 Arası Kesimin Yapım İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 1 milyar 27 milyon 365 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 22 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 32,99 tenzilat (Kırım) ve 688 milyon 404 bin TL fiyatla NESCE İNŞAAT+ZETA GRUP’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 7 teklif var. BKZ Sayfa 49 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 7 adet ve 1 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan 14 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 3 milyar TL’ye yaklaşan toplam 24 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 48-58

– 1 Mart 2023 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, karara bağladığı yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 59

Ankara 3 Mart 2023 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3080
Günlük Taahhüt Haber 03 Mart 2023 Cuma tarih ve 3080 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 03 Mart 2023 Cuma tarih ve 3080 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

2 Mart 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL ‘yi geçen 38 adet ihale duyurusu yayınlandı.