3 Mayıs 2021 Pazartesi tarih ve 2619 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

3 Mayıs 2021 Pazartesi tarih ve 2619 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 30 Nisan 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 650 milyon TL ‘yi geçen 68 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-14
  • 30 Nisan 2021 Cuma günü, İSKİ, bin 95 günde tamamlamayı hedeflediği ve 110 milyon TL’den az olmamak üzere AIV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Asya Bölgesi 11, Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı yapım işi için 4734 sayılı ihale Kanunun 20’nci maddesine göre belli istekliler arasında, önseçim (10 aday) davetli bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 16 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-28
  • 30 Nisan 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 29
  • 30 Nisan 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-36 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 30 Nisan 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin AI Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 18 Şubat 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Kahramanmaraş İli Ağcalı Kavşağı İle Onikişubat Mezbahanesi Arasında Kalan Kısım , mıntıkasında inşa edilecek olan Önsen Yoluolu ve Köprüsü yapım işi ihalesinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 79 milyon 15 bin 601 TL. olan yatırımı, 63 milyon 300 bin TL bedelle METROYOL NAKLİYAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 22 Nisan 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 30 Nisan 2021 tarihinde başlandı ve işin 23 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 38 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 325 milyon TL’yi geçen 40 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden e bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 38-50
  • 30 Nisan 2021 Cuma günü DSİ 21 Bölge Proje ve İnşaat Müdürlüğü , 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Çine Sulaması 2 kısım yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 195 milyon 564 bin 650 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 14 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul ve aynı zamanda en düşük teklif yüzde 11,82 tenzilat (Kırım) ve 172 milyon 448 bin TL fiyatla SAR İNŞAAT+BERAK İNŞAAT’tan geldi. İşin adı geçen ortak girişime ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 55-56 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 16 adet ve 28 Nisan 2021 Çarşamba ve 29 Nisan 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen yine 16 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 675 milyon TL’ye yaklaşan toplam 32 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam ede ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 52-66
  • 28 Nisan 2021 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulunun yaptığı toplantıda karara bağladığı yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları, kimilerinin ihalelerine verilen teklifleri ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 67-71

Ankara 3 Mayıs 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2619
Günlük Taahhüt Haber 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarih ve 2619 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın