30 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2970 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

30 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2970 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Sayıştay, Ulaştırma Altyapı Bakanlığının EKAP’ta yayınlanmayan ihalelerini sıraladı BKZ Sayfa 14 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 14-16

– 29 Eylül 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL‘yi geçen 92 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 29 Eylül 2022 Perşembe günü, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 300 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Antalya Aksu 300 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 29 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-38

– 29 Eylül 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 39

– 29 Eylül 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 40-47 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 29 Eylül 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 5 Ağustos 2022 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Derince Limanı D100 ve TEM Otoyol Bağlantı Yolu Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 961 milyon 330 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 912 milyon TL. bedelle AVOS GRUP İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 12 Eylül 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 27 Eylül 2022 tarihinde başlandı ve işin 29 Haziran 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 56 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 2 milyar TL’yi geçen 83 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortal malarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 49-64

– 29 Eylül 2022 Perşembe günü TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İTM.415 Referanslı 154 kV Finans GIS TMYapımı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 169 milyon 130 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 7 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 6,10 tenzilat (Kırım) ve 158 milyon 807 bin TL fiyatla EMTA ELEKTRİK’den geldi. BKZ Sayfa 70 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 450 milyon TL’yi geçen toplam 13 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 66-70

– 28 Eylül 2022 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 30 Haziran 2020 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Kahramanmaraş Karakuz Barajı Sulaması İnşaatı ihalesine yönelik olarak MBD İNŞAAT+ULUOVA İNŞAAT ve DAŞÇI ENERJİ ’nin yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 71 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 53-56

– 29 Eylül 2022 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 74-75

Ankara 30 Eylül 2022 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2970
Günlük Taahhüt Haber 30 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2970 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 30 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2970 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

29 Eylül 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL‘yi geçen 92 adet ihale duyurusu yayınlandı.