30 Haziran 2021 Çarşamba tarih ve 2658 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

30 Haziran 2021 Çarşamba tarih ve 2658 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 29 Haziran 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL ‘yi geçen / yaklaşan 73 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 14-16
  • 29 Haziran 2021 Salı günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kütahya İli Merkez İlçesi Bölcek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 495 Adet Konut, 1 Adet Cami ve Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 23 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-29
  • 29 Haziran 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 30
  • 29 Haziran 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31-37 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 29 Haziran 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 28 Nisan 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Kütahya İli Merkez İlçesi İnköy Mahallesi 454 Adet Konut, 8 Adet Dükkân ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 155 milyon 611 bin 895 TL. olan yatırımı 119 milyon 520 bin TL. bedelle LEDA YAPI VE PROJE gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 17 Haziran 2021 arihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 17 Mart 2016 tarihinde başlandı ve işin 26 Aralık 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 46 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 400 milyon TL’ye yaklaşan 43 adet güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 39-52
  • 29 Haziran 2021 Salı günü İzmir Büyükşehir Belediyesi (Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı) 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İzmir HRS Araç Depolama Tesisleri Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 719 milyon 557 bin 693 TL olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 17,25 tenzilat (Kırım) ve 595 milyon 435 bin 782 TL fiyatla GÜLERMAK’tan geldi. BKZ Sayfa 56-57 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 14 adet ve 28 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılan 4 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 950 milyon TL’ye yaklaşan toplam 18 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 54-61
  • 29 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan bir hiztem ihalesi ( Etüt Proje ) duyurusu özetleri için BKZ Sayfa 63
  • 29 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 64-65

Ankara 30 Haziran 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2658
Günlük Taahhüt Haber 30 Haziran 2021 Çarsamba tarih ve 2658 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın