30 Mart 2021 Salı tarih ve 2596 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

30 Mart 2021 Salı tarih ve 2596 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 29 Mart 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 700 milyon TL ‘yi geçen 72 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 14-16
  • 29 Mart 2021 Pazartesi günü, DSİ 23 Bölge Müdürlüğü (Kastamonu), 800 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AVIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kastamonu Hanönü Gökçeağaç Göleti ve Sulaması için bir 13a ya da 13b3 ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A ve B Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-30
  • 29 Mart 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iki iptal ilanı için BKZ Sayfa 31 – 29 Mart 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 32- 37 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 29 Mart 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve ilana çıktığı ve 27 Ağustos 2020 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Bayburt 4’üncü Motorize Tugay Komutan Yardımcılığı 1 Etap Bina ve Tesis İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla kabaca 184 milyon TL. olan yatırımı, yaklaşık 168 milyon 753 bin TL bedelle GÜRTAŞ YAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 10 Eylül 2020 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 18 Eylül 2020 tarihinde başlandı ve işin 21 Mart 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 54 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar 726 milyon TL’yi geçen 49 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve birdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 39-55
  • 29 Mart 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 125 milyon TL’yi geçen toplam 12 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 57-61
  • 24 Mart 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurulunun yaptığı toplantıda,karara bağladığı yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları kimi verilen tekliflerin listesi ile birlikte itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 62-64
  • 29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 66-67
  • 29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylıtam listesi için BKZ Sayfa 68-69

Ankara 30 Mart 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2596
Günlük Taahhüt Haber 30 Mart 2021 Salı tarih ve 2596 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın