31 Ağustos 2021 Salı tarih ve 2696 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

31 Ağustos 2021 Salı tarih ve 2696 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 27 Ağustos 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 450 milyon TL ‘ye yaklaşan 70 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 14-16
  • 27 Ağustos 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan A, B, C ve D Grup ilanların 13b3 ilan olanların (27 Ağustos 2021 Cuma günü hiç 13a ilan ihale duyurusu yayınlandı) dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-29
  • 27 Ağustos 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan birer iptal ve düzeltme ilanı için BKZ Sayfa 30
  • 27 Ağustos 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31-37 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 27 Ağustos 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 275 milyon TL’ye yaklaşan 42 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 39-47
  • 27 Ağustos 2021 Cuma günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Mersin İli Akdeniz İlçesi Bahçe ve Barış Mah Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 415 Adet Konut, 50 Adet Dükkan, 1’erAdet Cami, Kreş, Ticaret ve KültürMerkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 145 milyon 138 bin 63 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 10 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 24,03 tenzilat (Kırım) ve 110 milyon 263 bin TL fiyatla ÇALIŞKANER İNŞAAT + GENKA İNŞAAT + ASELTAŞ YAPI’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. BKZ Sayfa 50 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 250 milyon TL’yi geçen toplam 10 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kaıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 49-53
  • 25 Ağustos 2021 günü, Kamu İhale Kurulunun yaptığı toplantıda karara bağladığı yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 54-57
  • 27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 59-61
  • 27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit FirmalarMali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 62

Ankara 31 Ağustos 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2696
Günlük Taahhüt Haber 31 Agustos 2021 Sali tarih ve 2696 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın