4 Ağustos 2021 Çarşamba tarih ve 2678 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

4 Ağustos 2021 Çarşamba tarih ve 2678 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 3 Ağustos 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 525 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 71 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 3 Ağustos 2021 Salı günü, DSİ 1 Bölge Müdürlüğü , bin 750 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere AIX Grup benzer iş deneyimi aradığı, Karacabey Yeşildere Barajı Sulaması yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 20 Aynı gün DSİ 8 Bölge Müdürlüğü ise bin 90 0 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere yine AIX Grup benzer iş deneyimi aradığı, Narman Şehitler Barajı Sulaması yapım işi için yine 13a ilan bir ilana çıktı. KZ Sayfa 21 Bunlar ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-29
  • 3 Ağustos 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 30
  • 3 Ağustos 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini) BKZ Sayfa 31-36
  • 3 Ağustos 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığının pazarlık (Madde usulü ile ihale ettiğini ve 11 Mayıs 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Silvan Barajı Köy Yolları Yapımı işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 395 milyon 631 bin 849 lira 66 kuruş olarak açıklanan yatırımı, yaklaşık 330 milyon TL bedelle FERNAS İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 18 Haziran 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 16 Temmuz 2021 tarihinde başlandı ve işin 4 Ocak 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 44 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 775 milyon TL’yi geçen 53 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 38-52
  • 3 Ağustos 2021 Salı günü Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü (Ankara), 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Karayolları 44, 45, 46 ve 47 Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 133 milyon 240 bin 610,- TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 89 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 32,25 tenzilat (Kırım) ve 90 milyon 270 bin 494,-TL fiyatla ERG ASFALT’tan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 5 teklif var.BKZ Sayfa 54-55 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 16 adet ve 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılan bir adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 525 milyon TL’ye yaklaşan toplam 17 adet A, B, D ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda y r alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 55-62

Ankara 4 Ağustos 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2678
Günlük Taahhüt Haber 4 Agustos 2021 tarih ve 2678 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın