4 Kasım 2021 Perşembe tarih ve 2742 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

4 Kasım 2021 Perşembe tarih ve 2742 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 3 Kasım 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 975 milyon TL ‘yi geçen 46 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 3 Kasım 2021 Çarşamba günü, İstanbul Büyükşehir Tesisler Bakım Onarım Md, 400 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 90’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul İli Genelindeki Belediye Mülkleri ve Kamu Binalarının Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-25
  • 3 Kasım 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 26 – 3 Kasım 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların,
    Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 27-31 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 3 Kasım 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Ankara Büyükşehir Belediyesi İktisadi Teşekkülü PORTAŞ AŞ’nin pazarlık usulü ile ihale ettiği ve 14 Ekim 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Ankara İli Mamak İlçesi Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 2 Kısım 6 ve 7 Etaplar Kapsamında 52260/1-52264/4- 52257/4 No’lu Parsellerde Konut Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 375 milyon735 bin TL olan yatırımı, 268 milyon 700 bin TL bedelle SİGMA İNŞAAT+FİBEY İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 27.10.2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 28 Ekim 2021 tarihinde başlandı ve işin 7 Eylül 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 44 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar75 milyon TL’ye yaklaşan 55 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 33-45
  • 3 Kasım 2021 Çarşamba günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Ankara İli Keçiören İlçesi Bağlum Karşıyaka Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 125 milyon 201 bin 238 TL bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 20 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 25,78 tenzilat (Kırım) ve 90 milyon 251 bin769 TL fiyatla ARAZ ENERJİ’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 3 teklif var.BKZ Sayfa 48 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 200 milyon TL’yi geçen 7 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-49
  • 3 Kasım 2021 Çarşamba günü yayınlanan 2 Hizmet İhalesi ( Etüt Proje ) duyurusu özeti için BKZ Sayfa 50
  • 3 Kasım 2021 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 51-52

Ankara 4 Kasım 2021 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2742
Günlük Taahhüt Haber 4 Kasım 2021 Perşembe tarih ve 2742 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın