4 Mart 2021 Perşembe tarih ve 2578 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

4 Mart 2021 Perşembe tarih ve 2578 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 3 Mart 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 425 milyon TL ‘ye yaklaşan 32 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 3 Mart 2021 Çarşamba günü, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 700 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Antalya Alanya 200 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-21
  • 3 Mart 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan birer iptal ve düzeltme ilanı için BKZ Sayfa 22
  • 3 Mart 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 23-25 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 3 Mart 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin AIX Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 29 Haziran 2020 günü firma tekliflerini aldığı, Adıyaman Kahta Koçali Barajı Ana İletim Hattı ve Sulaması İnşaatı yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 768 milyon 882 milyon 133 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 614 milyon 500 bin TL. bedelle FERNAS İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 1 Şubat 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 10 Şubat 2021 tarihinde başlandı ve işin 7 Kasım 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 30 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar 325 milyon TL’yi geçen 60 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 27-42
  • 3 Mart 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen 9 adet ve 2 Mart 2021 Salı günü yapılan 4 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 175 milyon TL’yi geçen toplam 13 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 44-50
  • 3 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 52
  • 3 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 53

Ankara 4 Mart 2021 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2578
Taahhüt Haber 4 Mart 2021 Perşembe tarih ve 2578 sayılı nüshhasının bire bir PDF kopyasını indirmek / açmak için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın