5 Kasım 2021 Cuma tarih ve 2743 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

5 Kasım 2021 Cuma tarih ve 2743 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 4 Kasım 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 250 milyon TL ‘yi geçen 37 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 4 Kasım 2021 Perşembe günü, DSİ 6 Bölge Aso Şube Md Adana, 2200 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 60’inden az olmamak üzere AIX Grup benzer iş deneyimi aradığı, Hatay-Tahtaköprü Barajı Sulaması 1 Kısım yapım için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 17 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve C Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-21
  • 4 Kasım 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 22
  • 4 Kasım 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 23-26 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 4 Kasım 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, İstanbul Büyküşehir Belediyesinin (Anadolu Yaka Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü) Otokorkuluk Yapımı veya Otokorkuluk Onarımı İşleri benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 12 Ağustos 2021 Perşembe günü firma tekliflerini aldığı, İstanbul Geneli Yaya Korkuluğu ve Otokorkuluk Yapılması yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 90 milyon 519 binTL olan yatırımı, yaklaşık 81 milyon 320 bin TL bedelle BEŞYOLYAPI İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 6 Ekim 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 11 Ekim 2021 tarihinde başlandı ve işin 3 Nisan 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 29-30 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 550 milyon TL’ye yaklaşan 48 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızd yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 28-38
  • 4 Kasım 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 125 milyon TL’yi geçen 11 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 40-44
  • 3 Kasım 2021 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulunun yaptığı toplantıda, karara bağladığı yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 45-46
  • 4 Kasım 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 48
  • 4 Kasım 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 49-53

Ankara 5 Kasım 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2743
Günlük Taahhüt Haber 5 Kasım 2021 Cuma tarih ve 2743 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayını

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın