5 Mart 2021 Cuma tarih ve 2579 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

5 Mart 2021 Cuma tarih ve 2579 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 4 Mart 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 750 milyon TL ‘yi geçen 65 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 12-14
  • 4 Mart 2021 Perşembe günü, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü bin günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Antalya Aksu 300 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 27 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-26
  • 4 Mart 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 27 – 4 Mart 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 28-32 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 4 Mart 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 7 Ocak 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Tokat Yeni Havalimanı Üstyapı Tesisleri işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 75 milyon 271 bin 925 TL. olan yatırımı, 61 milyon 444 bin TL. bedelle GÜRTAŞ İNŞAAT+BİLEKLİOĞULLARI İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 2 Mart 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara aynı tarihte başlandı ve iş 26 Aralık 2021 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 425 milyon TL ‘ye yaklaşan 48 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmlar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 33-47
  • 4 Mart 2021 Perşembe günü TEİAŞ 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı H741 Ref 154 kV 2x1272MCM 14km+1272 MCM (4,5 km+57,5km) Karaman-Karaman OSB-Ereğli EİH Yenileme, 154 kV 2x1272MCM 1,8km (Karaman-Ereğli) Brş N-Karaman OSB EİH, 154 kV 1272MCM 25km Karaman OSB-Ereğli EİH(Yeni Hat) Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 72 milyon 893 bin 889 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 7 teklifin verildiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul ve aynı zamanda en düşük teklif yüzde 18,12 kırım ve 59 milyon 688 bin 570 TL fiyatla SELÇUK ALBAYRAK+MAST ENERJİ’den geldi. BKZ Sayfa 56 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 14 adet ve 3 Mart 2021 Çarşamba günü yapılan 2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri (keşifleri) toplamı 200 milyon TL’yi geçen toplam 16 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen tekliflei, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 49-56
  • 3 Mart 2021 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, DSİ 2 Bölge Müdürlüğünün, 27 Ağustos 2019 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, İzmir Ödemiş Beydağ Sulaması 2 Kısım Yapım İşiihalesine yönelik olarak REFÜJ ORGANİZASYON+ATLAS MADEN’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 57 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 57-60
  • 4 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 62
  • 4 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 63

Ankara 5 Mart 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2579
Günlük Taahhüt Haber 5 Mart 2021 Cuma tarih ve 2579 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayınız

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın