5 Mayıs 2021 Çarşamba tarih ve 2621 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

5 Mayıs 2021 Çarşamba tarih ve 2621 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 4 Mayıs 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 675 milyon TL ‘ye yaklaşan 67 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 12-14
  • 4 Mayıs 2021 Salı günü, DSİ 12 Bölge Müdürlüğü (Kayseri) bin 85 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere AVIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Akdağmadeni Bahçecik Barajı İkmali yapım işi için bir 13a ya da 13b3 ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 17 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-26
  • 4 Mayıs 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 27
  • 4 Mayıs 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 28-34 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 4 Mayıs 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Genel Müdürlüğü Program İzleme Dairesi Başkanlığının pazarlık usulü ile (Madde 21/b) ilana çıktığı ve 1 Nisan 2021 Perşembe günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, 12.Bl.Hd.-Yusufeli-(Artvin-Erzurum) Ayr. Devlet Yolu km: 10+000- 24+519,418g/23+730,00i-24+900 Arası Kesiminin İkmal Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 261 milyon 567 bin 303 TL. olan yatırımı, yaklaşık 208 milyon 900 bin TL bedelle LİMAK İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 20 Nisan 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 5 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) başlanacak ve işin 4 Şubat 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 41 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 350 milyon TL’yi geçen 38 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 36-46
  • 4 Mayıs 2021 Salı günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kilis İli, Merkez İlçesi, DevecilerMahallesi 515 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 172 milyon 28 bin 90 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 9 teklifin geldiği ihalede, makul ve aynı zamanda en düşük teklif yüzde 22,17 kırım ve 133 milyon 885 bin TL fiyatla TÜRKSEVEN TURİZM’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 37 teklif var.BKZ Sayfa 55 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 18 adet ve geçtiğimiz hafta 28 Nisan 2021 Çarşamba günü yapılan 1 adet olmak üzere ve yaklaşık maliyetleri toplamı 500 milyon TL’ye yaklaşan toplam 19 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 48-57
  • 27 Nisan 2021 ve 4 Mayıs 2021 tarihleri arasında yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 59-60
  • 27 Nisan 2021 ve 4 Mayıs 2021 tarihleri arasında yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 61-64

Ankara 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2621
Günlük Taahhüt Haber 5 Mayıs 2021 tarih ve 2621 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın