5 Nisan 2021 Pazartesi tarih ve 2600 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

5 Nisan 2021 Pazartesi tarih ve 2600 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 2 Nisan 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 500 milyon TL ‘ye yaklaşan 50 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 2 Nisan 2021 Cuma günü, TEİAŞ , 320 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’sinden az olmamak üzere konsorsiyumlara açık, koordinatör ortak için DIII veya DI Grup, özel ortak için ise BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Muhtelif Trafo Merkezlerinde OG XLPE Kablo Deplasesi (Bakım, Onarım) Yapımı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 26 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-27
  • 2 Nisan 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 28
  • 2 Nisan 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 29-32 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 2 Nisan 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin pazarlık usulü ile 9 Şubat 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği İzmir İli Bayraklı İlçesi Rezerv Alan 1 Etap 397 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 181 milyan 439 bin 842 TL. olan yatırımı, 139 milyon 300 bin TL. bedelle CAN İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 19 Şubat 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 23 Şubat 2021 tarihinde başlandı ve iş 20 Ekim 2021 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 45 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar 100 milyon TL’yi geçen 44 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarını yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 33-47
  • 2 Nisan 2021 Cuma günü Sağlık Bakanlığı (Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü) 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Antalya Alanya 200 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 199 milyon 456 bin 532 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 19 teklifin geldiği ihalede,makul teklif yüzde 20,38 kırım ve 158 milyon 800 bin TL fiyatla GÖKYOL İNŞAAT+ÖZSOY İNŞAAT İş Ortaklığından geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var.BKZ Sayfa 55 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 15 adet ve 1 Nisan 2021 Perşembe günü yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 375 milyon TL’yi geçen toplam 18 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekne atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 49-57
  • Kamu İhale Kurulunun 31 Mart 2021 Çarşamba günü yaptığı toplantıda, karara bağladığı yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 58-63
  • 2 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 65-66
  • 2 Nisan 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu bülteninde TOKİ’nin pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Millet Bahçesi Peyzaj Konsept, Peyzaj Avan, Peyzaj Uygulama ve Mimari Kesin Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi Pazarlık (MD 21 F) proje işinin sonuç ilanı yayınlandı. 14 Ocak 2021 tarihinde tesilm edilen işi 310 bin TL bedelle ZEO MİMARLIK yaptı. Bu ve aynı gün yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 67

Ankara 5 Nisan 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2600
Günlük Taahhüt Haber 05 Nisan 2021 Pazartesi tarih ve 2600 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın