5 Ocak 2022 Çarşamba tarih ve 2786 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

5 Ocak 2022 Çarşamba tarih ve 2786 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 4 Ocak 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 400 milyon TL ‘ye yaklaşan 19 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 9-12
  • 4 Ocak 2022 Salı günü, Afyonkarahisar Sağlık Bil Üni Yapı İşleri Tek Dai Bşk, 1030 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 100’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, AFSÜ Sağlık Kampüsü Ortak Derslik İnşaatı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 16 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 13-17
  • 4 Ocak 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 18
  • 4 Ocak 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 19-20 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 4 Ocak 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 5 Bölge Müdürlüğünün AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 10 Ağustos 2021 tarihinde firma tekliflerini aldığı, Kayseri-Felahiye İl Yolu km:0+000-24+600 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı(BSK) Yol Yapımı işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 193 milyon 558 bin 515 TL olan yatırımı, yaklaşık 109 milyon 413 bin TL bedelle YÜNGÜL İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 30 Kasım 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 9 Aralık 2021 tarihinde başlandı ve işin 29 Aralık 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 22 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 475 milyon TL’ye yaklaşan 28 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 22-28
  • 4 Ocak 2022 Salı günü DSİ 3 Bölge Müdürlüğü (Eskişehir) 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Bilecik-Gölpazarı Demirhanlar Göleti İkmali Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 115 milyon 184 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 51 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 26,74 tenzilat (Kırım) ve 84 milyon 388 bin 625 TL fiyatla BALANS YAPI+ARK SU İNŞAAT’tan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 4 teklif var. BKZ Sayfa 31-32 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 800 milyon TL’yi geçen 13 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmlar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 30-35
  • 4 Ocak 2022 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 37-38

Ankara 5 Ocak 2022 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2786
Günlük Taahhüt Haber 5 Ocak 2022 Carsamba tarih ve 2786 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 5 Ocak 2021 Çarşamba tarih ve 2786 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

Yorum Yapabilirsiniz...