5 Temmuz 2021 Pazartesi tarih ve 2661 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

5 Temmuz 2021 Pazartesi tarih ve 2661 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • HİDROMEK bir kez daha AR-GE’ye en çok yatırım yapan şirketler arasında. Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 15-16
  • 2 Temmuz 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 800 milyon TL ‘yi geçen 108 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-18
  • 2 Temmuz 2021 Cuma günü, TOKİ, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı Mahallesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 317 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 28 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 19-39
  • 2 Temmuz 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 40
  • 2 Temmuz 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 41-50 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 2 Temmuz 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü (İstanbul) AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 24 Ağustos 2020 günü firma tekliflerini aldığı, Adapazarı Kavşağı – Gümüşova Arası Tem Otoyolu ve Bağlantı Yolları Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarım İnşaatı Yapım İşi (Bitüm İdareden) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 130 milyon 806 bin 41 TL. olan yatırımı, yaklaşık 83 milyon 62 bin TL. bedelle ÖZTAÇ PETROL gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 24 Haziran 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 28 Haziran 2021 tarihinde başlandı ve işin 1 Ekim 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 53 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 400 milyon TL’yi geçen 70 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve itirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 52-66
  • 2 Temmuz 2021 Cuma günü Ankara Büyükşelir Belediyesi ASKİ 1 Bölge Su Kanal İşleri Dairesi Başkanlığı , 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Çankaya Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahalarında İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 96 milyon 742 bin 53 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 10 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 28,90 tenzilat (Kırım) ve 68 milyon 785 bin 500 TL fiyatla ÖZBAL İNŞAAT+NENA SERKAR’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. BKZ Sayfa 68-69 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 600 milyon TL’yi geçen 13 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 68-73
  • 2 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlanan bir hizmet ihalesi( Etüt Proje ) duyurusu özeti için BKZ Sayfa 75
  • 2 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 76

Ankara 5 Temmuz 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2661
Günlük Taahhüt Haber 5 Temmuz 2021 Pazartesi tarih ve 2661 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın