6 Aralık 2021 Pazartesi tarih ve 2764 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

6 Aralık 2021 Pazartesi tarih ve 2764 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • DHMİ Gn Md (İKN. 2021/360843 ) Esenboğa Havalimanı PAT Saha Yapım,Onarım ve Tadili (1Etap) yapım işi ihalesinde en düşük ve makul teklif sahibi YDA İNŞAAT+EMT İNŞAAT oldu BKZ Sayfa 12, ayrıca tekliflerin tam listesi için. BKZ Sayfa 47 Bu ve geçtiğimiz hafta vuku bulan bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri için BKZ Sayfa 12-14
  • 3 Aralık 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 750 milyon TL ‘ye yaklaşan 71 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-16
  • 3 Aralık 2021 Cuma günü, İzmir Torbalı Belediyesi, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Torbalı Belediyesi Hizmet Binası Otopark ve Çevre Düzenlemesi Projesi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 24 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-29
  • 3 Aralık 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 30- 3 Aralık 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31-36 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 3 Aralık 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 10 Bölge Müdürlüğünün (Trabzon) pazarlık usulü ile (Madde 21/b) ihale ettiğini ve 2 Kasım 2021 Salı günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Hopa-Sarp Yolu Kopmuş Tüneli Aç-Kapa Yapısı (İkmal), Of- Çaykara Yolu km:0+840’da Köprü Yapılması ve Of – Çaykara Yolu Bağlantı Yollarında Sel Hasarlarının Giderilmesi Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve Üstyapı Yapılması İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 86 milyon 669 bin 15 TL. olan yatırımı, yaklaşık 75 milyon 915 bin TL bedelle YAZICIOĞLU YOLYAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 30 Kasım 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 10 Aralık 2021 tarihinde başlandı ve işin 4 Ocak 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 40, ayrıca kısa haberi için BKZ Sayfa 12. Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 500 milyon TL’ye yaklaşan 27 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 38-44
  • 2 Aralık 2021 Perşembe günü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) , 4734 sayılı ihale Kanunun 20’irci maddesine göre ilana çıktığı ve 13 Temmuz 2021 günü firma ön seçim (5 aday) başvurularını topladığı Esenboğa Havalimanı PAT Saha Yapım,Onarım ve Tadili (1Etap) yapım işi, ihalesinde yeterliğini tespit ettiği 8 firmaya çıkardığı davet sonucu gerçekleştirdiği ihalede firma mali tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 598 milyon 500 bin TL olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 39,01 zam ve 831 milyon 984 bin 752TL fiyatla YDA İNŞAAT+EMT İNŞAAT İş Ortaklığından geldi. İşin adı geçen iş ortaklığına ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 47-48, ayrıca kısa haberi için BKZ Sayfa 12. Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 5 adet ve 3 Aralık 2021 yapılan 4 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 750 milyon TL’yi geçen toplam 9 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarım zda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 46-50
  • 3 Aralık 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Etüt Proje )sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 52

Ankara 6 Aralık 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2764
Günlük Taahhüt Haber 6 Aralık 2021 Pazartesi tarih ve 2764 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın