6 Aralık 2022 Salı tarih ve 3017 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

6 Aralık 2022 Salı tarih ve 3017 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi baz etkisiyle düşüş eğilimine girdi BKZ Sayfa 13 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 13-14

– 5 Aralık 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 4 milyar TL‘ye yaklaşan 50 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-18

– 5 Aralık 2022 Pazartesi günü, Eti Maden İşlt Gn Md Ankara, 1006 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere AXVII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Simav Açık Ocağında 83300000 Ton Kantar Tartım Ölçümlü Dekapaj Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 18-28

– 5 Aralık 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 29

– 5 Aralık 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-34 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 5 Aralık 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk Ankara pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 31 Ekim 2022 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği (Bursa-İnegöl) Ayr- Yenişehir- (Bilecik-Osmaneli) Ayr Yolu km: 25+000-65+314,50 Arası Kesimi İkmal ve km: 25+529 Yenişehir Batı Kesimi Sanayi Kavşağı Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 471 milyon 955 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 425 milyon TL. bedelle İREM İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 16 Kasım 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 1 Aralık 2022 tarihinde başlandı ve işin 27 Eylül 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 38 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 1 milyar TL’yi geçen 37 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 36-44

– 5 Aralık 2022 Pazartesi günü TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Niğde ili, Merkez İlçesi Yağdan Mevkii 253 Adet Konut ile 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 277 milyon 217 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 4 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 11,87 tenzilat (Kırım) ve 244 milyon 300 bin TL fiyatla AYHAN USLU İNŞAAT’den geldi. BKZ Sayfa 50 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 950 milyon TL’ye yaklaşan toplam 14 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 46-52

– 5 Aralık 2022 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 53

Ankara 6 Aralık 2022 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3017
Günlük Taahhüt Haber 06 Aralık 2022 Salı tarih ve 3017 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 06 Aralık 2022 Salı tarih ve 3017 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

5 Aralık 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 4 milyar TL‘ye yaklaşan 50 adet ihale duyurusu yayınlandı.