6 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2974 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

6 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2974 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

-İnşaat malzemeleri ihracatı 34,78 milyar dolarla yeni zirvesine ulaştı BKZ Sayfa 14 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 14-16

– 5 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 750 milyon TL‘yi geçen 41 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 5 Ekim 2022 Çarşamba günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 60’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Sinop İli, Merkez İlçesi, Ordu Mahallesi 317 Adet Konut ve 4 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 23 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-27

– 5 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 28

– 5 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 29-32 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 5 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 22 Haziran 2022 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Elazığ İli Merkez 8. Etap 240 Adet Köy Evi ve 5 Adet Ahır İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 315 milyon 136 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 242 milyon 406 bin TL. bedelle TEMHEK İNŞAAT+POLAT KUYUMCULUK gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 2 Ağustos 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 5 Ağustos 2022 tarihinde başlandı ve işin 1 Nisan 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 73 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 34-48

– 5 Ekim 2022 Çarşamba günü TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Batman 500 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı Yapımı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 1 milyar 168 milyon 768 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 4 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 2,63 zam ve 1 milyar 199 milyon 500 bin TL fiyatla MBD İNŞAAT’den geldi. BKZ Sayfa 56 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar TL’yi geçen toplam 26 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 50-60

– 5 Ekim 2022 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 61-62

Ankara 6 Ekim 2022 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2974
Günlük Taahhüt Haber 06 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2974 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 06 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2974 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

5 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 750 milyon TL‘yi geçen 41 adet ihale duyurusu yayınlandı.