6 Eylül 2021 Pazartesi tarih ve 2700 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

6 Eylül 2021 Pazartesi tarih ve 2700 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 3 Eylül 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 650 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 46 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 3 Eylül 2021 Cuma günü, TOKİ, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul İli Arnavutköy İlçesi 1 Etap 540 Konut ve 8 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-25
  • 3 Eylül 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan 3 adet düzeltme ilanı için BKZ Sayfa 26 – 3 Eylül 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 27-30 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 3 Eylül 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığının (Fen İşler Dairesi) BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 14 Temmuz 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali İkmal İnşaatı işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 100 milyon 626 bin 310, TL olan yatırımı, 88 milyon 750 bin TL bedelle FEN MÜHENDİSLİK gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 31 Ağustos 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 8 Eylül 2021 tarihinde başlanacak ve işin 14 Mart 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 41-42 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 525 milyon TL’ye yaklaşan 48 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranlaı ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 32-44
  • 3 Eylül 2021 Cuma günü DSİ 5 Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Çorum-Sungurlu Göleti yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 803 milyon 572 bin 963 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 7 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 22,99 tenzilat (Kırım) ve 618 milyon 800 bin TL fiyatla SİYAH KALEM + İNTEK KONUT + ÇEVRE MÜHENDİSLİK Ortak Girişim Grubundan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var.BKZ Sayfa 49 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 350 milyon TL’yi geçen toplam 12 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı ta listeleri için BKZ Sayfa 46-51
  • 2 Eylül 2021 Perşembe günü, Kamu İhale Kurulunun yaptığı toplantıda, karara bağladığı yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 52-56
  • 3 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 58
  • 3 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 59

Ankara 6 Eylül 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2700
Günlük Taahhüt Haber 6 Eylül 2021 tarih ve 2700 sayıyı nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın